สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร ***เมืองประมง - ดงโรงงาน - ลานเกษตร - เขตประวัติศาสตร์***

  หน้าหลัก

  ความเป็นมา

  บุคลากร

  ระบบงบประมาณ 2561

  ระบบงบประมาณ 2560

  ระบบงบประมาณ 2559

  ระบบGFMIS Web Report

  ผลการปฏิบัติงาน 2554 - 2557

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ดร.ดิศกุล   
Gotoknow

  


    ระบบสารสนเทศ
      ระบบผู้บริหาร สำนักงาน กศน.
 DPIS สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
      ระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย กศน.
      สถิติ นศ. กศ.ขั้นพื้นฐาน 
      ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร 
      โปรแกรมฐานข้อมูลการรู้หนังสือ
      ระบบบริหารจัดสอบ                 
      ประกาศผลสอบ N-Net
          
     
ประกาศผลสอบระดับสูงสุด   
  ระบบรายงานผลการใช้พลังงาน 2558

  ระบบสำรวจอัตราพนักงานราชการ  
  รายงานประจำเดือนระบบ GFMIS   

   ศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร  
     ระบบสารสนเทศงานทะเบียนออนไลน์
              ระดับประถม
              ระดับ ม.ต้น
              ระดับ ม.ปลาย
     ระบบบริหารการศึกษาต่อเนื่องออนไลน์
     ระบบครุภัณฑ์ออนไลน์
     ระบบบ้านหนังสืออัจฉริยะออนไลท์

 รายงานOnline

  นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นักศึกษาหลักสูตร ปวช.

  ผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่อง (ข้อมูล EIS)

  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

  ระบบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย ปี พ.ศ.2558

  ความตัองการทางการศึกษา

  ระบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 ระบบสำรวจข้อมูลลูกเสือ

  ระบบพิกัดที่ตั้ง กศน.ตำบล

  สถิติผู้ใช้บริการตามนโยบาย

  

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงาน กศน.

รายงานฯกระทรวง

ข่าว กศน.เพื่อนเรียนรู้

PortalWebกศน.

e-school    สำนักฯ

e-services สำนักฯ

e-survey    สำนักฯ

สำนักฯภาคกลาง

e-learning กศน.

สายใยกศน.ผ่าน WEB

วิทยุนอกโรงเรียน
 

 แหล่งข้อมูลงานวิจัยการศึกษา

  UNINET

  Cambridge Dict

  LEXITRON Dict

  SpeedtestAccess

  NectecSpeedtest

  NectecLabTest

  NectecNetworkINFO

  ISP information

  Dictionary-Wikipedia

  

  GOTO KNOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้เข้าชม
ลำดับที่: 155095


ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร


....ความเคลื่อนไหวงานเด่นๆ ที่ปรากฎเหล่านี้ ถูกส่งเรื่องและภาพไปประชาสัมพันธ์บนเว็บ สำนักงาน กศน. ด้วย
เพื่อเผยแพร่ผลงานและภาพพจน์ที่ดีแก่องค์กร ..

สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาครประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดาวน์โหลดใบประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

               

  

                 

                                  

                 เว็บไซต์ สื่อการเรียน นักศึกษากศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                  คลิ๊ก www.onie-mediacenter.com

 


อ่านรายละเอียด

BB

 

D  D    

  


อ่านรายละเอียด

ศบอ. Webboard   เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น ของทุกท่าน ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็น
ให้คลิกที่ ตั้งกระทู้ แต่ถ้าต้องการอ่านความคิดเห็น หรือข้อความทั้งหมด ให้คลิกที่ อ่านเพิ่มเติม

               ผู้บริหาร
           สำนักงาน กศน.
         จังหวัดสมุทรสาคร
 

นายมนตรี  ลิมาภิรักษ์
       ผู้อำนวยการฯ

     นางรัชนุช  สละโวหาร
        รองผู้อำนวยการฯ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  ข่าวการศึกษา
  วิทยุเพื่อการศึกษา

 

 

 

สื่อเสริมรายวิชาบังคับ
- แบบโพรเจคไทล์
- แบบวงกลม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน กศน จังหวัดสมุทรสาคร
ถนนพระราม2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 034-421677 , 034-421678 , โทรสาร 034-421677
website: http://smk.nfe.go.th/

ติดต่อผู้ดูแลระบบ smk@gmail.com
พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ